Saturday, December 13, 2008

Việt Nam Toàn Tự


Giai đọan trước lịch sử (prehistoric):
Chó gà bò heo cá
Thuồng luồng cá mập tôm cua
Chó gà bò tôm cua
Thuồng luồng cá mập heo cá

Giai đoạn Bắc Thuộc tới Pháp Thuộc:
Trái phải lên xuống
Ngang dọc qua lại
Xỉa lên xỉa xuống
Lằng ngà lằng ngoằng
Giai đọan Quốc Ngữ:
Và thế là hắn chửi. Mỗi khi có rượu vào hay nhìn thấy con bé đứng trong góc mân mê cái lược ngà là hắn lại chửi. Vãi! Chẳng có gì mà hắn cũng chửi, hết chửi thằng Týp Phờ Nờ lại tới cái thằng ngu hay làm trò lố. Vậy mà, một hồi hắn ngó thấy ông già nhà bên cạnh nằm lăn ra co quắp cùng con chó vàng thì lại nín bặt rồi cười ha hả. Đời đúng là chả biết sao mà lần. Chẳng biết tốt hơn hay xấu hơn…
Giai đọan Xì tin 9X:
tO+' rA^t' rA^t' nA` jE^u tA^t' kA? nhU+g~ nG` V xYnh xA(n' dE^~ xu+O+ng kUa. tO+' >:D<:”>:x:-*nhU+g tYnh' vE^` sAu nAy` thY` tO+' mUn' ku+O+j' V kA? kUa. tO+' nhA^t' :x, nE^u' kO dC thY` tO+' dAk` fAj? ku+O+j' V 2 :-?vY` tO+' vS kA. V 2 kUa. tO+' dA~ thE^` vS nhAu rAng` 5 nA(m sAu nE^u' kA? 2 chU+a tYm` thA^y' TY thU+k. sU+. tHy` tO+' vA` V 2 sHe~ dE^n' vS nhAu....

Sau đó thì…
100011001110011
101110001101001
111010010101100
001001111001011
Chắc vậy…

No comments:

Post a Comment