Saturday, August 23, 2014

Hồng Ân


Ai đánh mất một điều chi đẹp nhất
Nơi góc phòng, trên kệ tủ từ lâu
Tại vô duyên, đâu bao giờ giáp mặt
Tự nhân tình, sao không tự quen nhau?

Hồng nhan thiên là Hồng Ân Thiên Chúa
Hồng Ân… là cái gì Hồng Ân?
Đời đã qua, sao tim ta còn lại?
Buồn quá, để anh cạn nước mắt vì em!

Ngày trống trải
Nên lải nhải về đêm…

No comments:

Post a Comment